Exàmens oficials a Castellbisbal i Molins de Rei


Titulacions oficials

Des de gener de 1995, som centre autoritzat de Trinity College London . Cada any vénen examinadors directament a la nostra escola a realitzar exàmens de nivell. Des de llavors, més de 1000 alumnes nostres tenen el seu diploma.


Desde Enero de 1995, somos un centro autorizado de Trinity College London, cada año vienen examinadores directamente a nuestra escuela a realizar exámenes de nivel. Desde entonces, más de 1000 alumnos nuestros tienen su diploma.

Certificacions reconegudes de coneixements d’idiomes d’acord amb el MECR

A2 USUARI BÀSIC (Waystage) - Els exàmens es realitzen directament a la nostra escola


B1 USUARI INNDEPENDENT LLINDAR (Threshold) - Els exàmens es realitzen directament a la nostra escola


B2 USUARI INDEPENDENT AVAÇAT (Vantage) - Els exàmens es realitzen directament a la nostra escola


C1 USUARI EXPERIMENTAT AMB DOMINI FUNCIONAL EFECTIU (Effective) - Els exàmens es realitzen directament a la nostra escola


C2 USUARI EXPERIMENTAT (Mastery) -Els exàmens es realitzen directament a la nostra escola


Organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y educativas

FCE: FIRST CERTIFICATE - Els exàmens es realitzen al British Council

CAE: ADVANCED - Els exàmens es realitzen al British Council


CPE: PROFICIENCY - Els exàmens es realitzen al British Council